ForeningsFAQ

Vores hjælpeside til foreninger i KNSC og Skensved Hallen

Denne side er skabt for at hjælpe foreningerne, som er vores primære brugere i Køge Nord Sport Center og Skensved Hallen, med at finde svar på de oftest stillede spørgsmål gennem en sæson. Formålet med denne hjælpeside er at give nem og hurtig adgang til information, så I kan få den nødvendige støtte og vejledning uden besvær.

Her finder I detaljerede svar på spørgsmål om lukkeperioder, faciliteterne, arrangementer, husregler og meget mere. Vi håber, at denne side vil gøre det lettere for jer at være gæst i vores huse.

Dem som kan drage nytte af informationerne på denne side, er godkendte folkeoplysende foreninger i Køge Kommune.

Hvis I ikke finder svar på jeres spørgsmål her, er I altid velkomne til at kontakte os for yderligere hjælp. 

Siden vil løbende blive opdateret med informationer.

 

1. Benyttelse af centeret sker på eget ansvar.

2. Foreninger, skoler og øvrige brugere er selv ansvarlige for at stille med ”1. hjælps taske”. Hjertestarteren findes ved hovedindgang.

3. Ved aktiviteter skal der anvendes rent og ikke afsmittende sportsfodtøj

4. Skoler og foreninger har selv ansvaret for:

  • At omklædning foregår i ro og orden, både før og efter
  • At lokalerne efterlader ryddeligt, og anvendt ting sættes på plads
  • At ejendele ikke efterlades i lokalerne
  • At værdigenstande opbevares forsvarligt
  • At undervisningen kun udøveres i det bookede lokaler og tidsrum.

 9. Rygning er strengt forbudt indendørs

10. Glasflasker må ikke medbringes i faciliteterne

11. Boldspil med ”hårde” bolde er kun tilladt i hal A og hal C

12. Ingen brug af ”hårde” bolde i Hal A overhovedet, uden bagnet er trukket for.

13. Hvis et eller andet er ødelagt eller f.eks. ikke fungerer som det skal, så skal dette straks meddeles til personalet eller vagthavende.

14. Tilsidesættes anvisninger fra personalet og ordensregler, kan det medføre bortvisning og/eller karantæne.

Faciliteterne er åbne når der er booket lokaler. Dog holdes der lukket som følgende i 2024/25:

Begge nævnte dage er inkluderet som lukkedage:

Sommerferie: 01. juli - 11. aug 2024 (sidste træningsdag søndag 30. juni 2024)

Juleferie: 23. dec 2024 - 03. jan 2025 (vi åbner lørdag d. 04. januar 2025)

Påske: 17. april 2024 - 21. april 2025.

Kr. Himmelfart: 29. maj 2025.

Pinse: 8. jun -09jun25

Sommerferie: 30jun – (sidste træningsdag 29. juni 2025)

 

Vi holder åbent i efterårsferie og i vinterferien.

For at sikre, at alle foreninger har adgang til de faciliteter, de har brug for, er det vigtigt at følge de korrekte procedurer for booking af lokaler. Sæsonbooking sker efter udmeldte retningslinjer fra Køge kommune via Winkas. 

Enkeltstående bookinger i løbet af sæsonen sker også via Winkas. 

Skulle der står udfordringer i forbindelse med bookingerne er man altid velkommen til at kontakte os.

Hvis du befinder dig i en situation, hvor du har akut behov for hjælp i KNSC eller Skensved Hallen, er det vigtigt at handle hurtigt og effektivt.

  1. Ved nødsituation - Ring til alarmcentralen på 1-1-2, hvis der er fare for liv eller ejendom.
  2. Ved alvorlig personskade ring til alarmcentralen på 1-1-2.  Hjertestarter findes i både KNSC og Skensved hallen. Følg skiltningen med AED.
  3. Ved tekniske eller driftsrelaterede nødsituationer, kan man altid ringe på 70 60 50 48. Hvis det er uden for telefontid, kan man trykke sig igennem til vagthavende. 

Dialogmøder er en vigtig del af vores engagement med foreningerne, der bruger KNSC og Skensved Hallen. Formålet med disse møder er at skabe en åben og konstruktiv kommunikationsplatform mellem administrationen og foreningerne.

Møderne bruges også til at diskutere aktuelle emner, udfordringer og muligheder, der berører foreningerne. 

Møderne giver også foreningerne mulighed for at fremlægge deres synspunkter, bekymringer og forslag.

Mødet afholdes 2 gange om året.

I august/september og januar/februar. 

Invitationer til dialog møderne sendes ud i god tid via mail og nyhedsbrevet.

Ja, vi udsender regelmæssige nyhedsbreve til foreningerne for at holde alle opdaterede med de seneste nyheder, arrangementer og vigtige informationer vedrørende KNSC og Skensved Hallen.

Ved at tilmelde jer nyhedsbrevet sikrer I, at jeres forening altid er opdateret og informeret om alt det, der sker i KNSC og Skensved Hallen. Vi opfordrer alle foreninger til at holde sig ajour gennem vores nyhedsbrev.

Hvis du ønsker at komme på listen er du velkommen til at sende en mail til os.

Det er vigtig for os, at faciliteterne er rene og indbydende for alle brugere.

Hvis du oplever, at der er beskidt i vores faciliteter, er det vigtigt at du tager et billedede med din telefon og sender det via mail til os